Нашите продукти

За нас


КРИКЕТ М и С е компания създадена през 1994 год. Вече повече от 20 години търгуваме в областта на магнитните материали като ферити и магнитни ядра. В последните години, започнахме да използваме аморфни и нанокристални ядва в нашата търговска дейност. Работи ме с много производители на магнитни елементи в Индия, Китай, Южна Корея и други страни. Занимаваме се с продажба на термозащити за устройства за електроника, произведени от фирма Uchiya. Вече повече от 15 години произвеждаме електронни компоненти за високочестотни приложения като дросели, трансформатори, EMI филтри и др. Ние оказваме съдействие при проектирането на трансформатори и индуктивни елементи на производителите на електроника.